Klimatizace a tepelná čerpadla Liberec

Klimatizace a tepelná čerpadla se stala jedním ze symbolů moderní doby, technický a konstrukční vývoj pokročil již tak daleko, že je možné instalovat tato zařízení prakticky do každého objektu počínaje obytnými budovami a konče komerčními, výrobními a skladovými prostory. Klimatizace v Liberci je společně s tepelnými čerpadly v Liberci součástí početné rodiny chladících zařízení a teplovodních systémů, kam patří i mrazící boxy a podlahové vytápění, které se těší stále větší oblibě veřejnosti.

Jestliže se zákazník rozhodne pro některý konkrétní typ výše uvedených zařízení, měl by vědět, že naše společnost zajišťuje vše na klíč. Co si pod tímto pojmem představit?

Projekt – každé zařízení vyžaduje vytvoření projektové dokumentace, vzhledem k tomu, že jde vždy o instalaci unikátní, vytvářenou pro zákazníka na míru.

Demontáž stávajícího zařízení – demontovat původní zařízení by měl odborník, aby na místě nedošlo k úniku chladicího média, k úrazům, a případně k požáru.

Logistika – samozřejmostí instalace na klíč je zajištění přepravy veškerých komponentů na místo určení, a také odvoz demontovaných částí a jejich ekologická likvidace na příslušných skládkách.

Montáž nového zařízení – tím veselejším pracovním procesem je již namontování nového výrobku, například montáž klimatizace v Liberci, kdy zákazník konečně spatří to, co si objednal a požadoval.

Zprovoznění zařízení – zařízení se uvede do zkušebního a následně ostrého provozu, nejprve odborníkem, a posléze jsou s ním seznámeny příslušné osoby, které jej budou obsluhovat,

Školení obsluhy – obsluha musí být proškolena, aby bylo zařízení používáno správně, v souladu s jeho konstrukcí a provozními parametry.

Záruční a pozáruční servis – naprostou samozřejmostí je oprava klimatizace v Liberci a stejně tak i záruční a pozáruční servis klimatizace v Liberci a týká se to veškerých zařízení instalovaných naší společností.

Vyřízení státních dotací – zřejmě je vám známo, že tato zařízení jsou podporována i v rámci státních dotací Zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

objednat